image banner
   
Xã Sơn Hội
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trương Thị Bích Liên
Chức danh:HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Lê Văn Duy
Chức danh:PBT Thường trực Đảng ủy xã
Điện thoại:
Email:
4anh dai dien
Dương Quốc Phú
Chức danh:ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:
Email:
5anh dai dien
Nguyễn Thanh Hà
Chức danh:ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã
Điện thoại:
Email:
6anh dai dien
Trần Minh Hoà
Chức danh:Phó chủ tịch UBND xã
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/