image banner
   
Thường trực Huyện ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nay Y Blung
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.699
Email:nayyblung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại:02573.506.201
Email:tophuongbac@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Văn Quy
Chức danh:Phó Bí thư Huyện ủy
Điện thoại:
Email:Levanquy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/