image banner
   
 • Thường trực Huyện ủy
 • Ban Thường vụ Huyện ủy
 • Ban chấp hành Huyện ủy
 • Thường trực HĐND huyện
 • Đại biểu HĐND
 • Lãnh đạo UBND huyện
 • Ủy viên UBND huyện
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Dân vận
 • Ban Tổ chức
 • Ủy ban kiểm tra
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Trung tâm Chính trị
 • Ban Pháp chế HĐND huyện
 • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
 • Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • Phòng Lao động Thương binh và xã hội
 • Phòng Tư pháp
 • Phòng Dân Tộc
 • Phòng Tài chính - Kế hoạch
 • Phòng Nội vụ
 • Trung tâm phát triển quỹ đất
 • Thanh tra huyện
 • Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ủy ban MTTQVN
 • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình
 • Phòng Văn hoá Thông tin
 • Xã Cà Lúi
 • Xã Eachà Rang
 • Xã Krông Pa
 • Xã Phước Tân
 • Ban Quản lý dự án
 • Xã Sơn Định
 • Huyện đoàn
 • Xã Sơn Hội
 • Xã Sơn Nguyên
 • Xã Sơn Phước
 • Xã Sơn Xuân
 • Xã Suối Bạc
 • Xã Suối Trai
 • Xã Sơn Long
 • Xã Sơn Hà
 • Thị trấn Củng Sơn
 • Hội phụ nữ
 • Hội Cựu chiến binh
 • Liên đoàn Lao động
 • Hội Nông dân
Thường trực Huyện ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lơ Mô Tu
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại:02573.506.201
Email:tophuongbac@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Văn Quy
Chức danh:Phó Bí thư Huyện ủy
Điện thoại:
Email:Levanquy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/