image banner
   
Liên đoàn Lao động
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Văn Phăng
Chức danh:Chủ tịch Liên đoàn
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Hồ Thị Hồng Phương
Chức danh:Phó Chủ tịch Liên đoàn
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/