image banner
 
Xã Phước Tân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Minh Chiến
Chức danh:Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573502733 - 0974706413
Email:sominhchien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Mo Xuốt
Chức danh:Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573601327
Email:lemoxuot@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Mo Chí
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573606357 - 0977750492
Email:lemochi@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
La O Dược
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0372348825
Email:laoduoc@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/