image banner
   
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Quốc Vũ
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0947749933
Email:nguyenquocvu@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trần Lê Huy
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0985972281
Email:tranlehuy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/