image banner
   
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đoàn Phi Công
Chức danh:Chánh Văn phòng
Điện thoại:02573.606.626
Email:doanphicong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:038.419.4676
Email:nguyenthithang@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/