image banner
   
Xã Sơn Xuân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Trọng Khoan
Chức danh:Bí thư Đảng ủy kiêm CT.HĐND xã
Điện thoại:02573506786
Email:phantrongkhoan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Cáp Tăn
Chức danh:PBT Đảng ủy xã
Điện thoại:0973141152
Email:lecaptan@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Văn Lợi
Chức danh:CT.UBND xã
Điện thoại:0359133105
Email:nguyenvanloi@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Hồ Thị Thu Nguyệt
Chức danh:PCT.HĐND xã
Điện thoại:0865704183
Email:hothithunguyet@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Nguyễn Thị Kim Yến
Chức danh:PCT.UBND xã
Điện thoại:0985186539
Email:nguyenthikimyen@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/