image banner
   
Văn phòng Huyện ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Hồng Hà
Chức danh:Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy
Điện thoại:02573506779
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Quốc Chung
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Điện thoại:0984496900
Email:
3anh dai dien
Trần Thị Hồng
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/