image banner
 
Ủy ban kiểm tra
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:nguyenngocanh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Thanh Tính
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Điện thoại:0914485686
Email:
3anh dai dien
Nguyễn Duy Tình
Chức danh:Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Điện thoại:0935175161
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/