image banner
   
Xã Sơn Định
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Văn Thì
Chức danh:Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:0982023938/ 02573506456
Email:nguyenminhhoai@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Quốc Hải
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0973710186/02573506588
Email:nguyenquochai@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Ngô Thị Ngọc Thu
Chức danh:Chủ tịch HĐND-Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:0972043159/02576514468
Email:ngothingocthu@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Quốc Kỳ
Chức danh:PCT. UBND xã
Điện thoại:SĐT: 0386.146.858
Email:Email: nguyenquocky@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Đào Ngọc Thanh
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0913947177/02576528279
Email:daongocthanh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/