image banner
   
Xã Cà Lúi
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Mô Chiến
Chức danh:Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573606539
Email:lemochien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Kpá Hờ Tuân
Chức danh:Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Điện thoại:0886242992
Email:kpahotuan@phuyen.gov.vn
3
Ra Lan Thu
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573501035
Email:sominhhuong@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nay Y Méo
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0919286736
Email:nayymeo@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Kpá Hưng
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573625628
Email:kpahung83@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/