image banner
   
Xã Sơn Long
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Hà Minh Tâm
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:02573506248
Email:haminhtam@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thanh Trường
Chức danh:Phó bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:02573606279
Email:nguyenthanhtruong@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Đào Đức Hải
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573501254
Email:daoduchai@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Văn Hội
Chức danh:PCT. HĐND xã
Điện thoại:0977894008
Email:nguyenvanhoi@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Phan Thị Bích Vân
Chức danh:Phó CT. UBND xã
Điện thoại:02573506005
Email:phanthibichvan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/