image banner
   
Ban Tổ chức
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đỗ Cường
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức
Điện thoại:02573606777
Email:
2anh dai dien
Đoàn Thị Thanh Thảo
Chức danh:Phó Ban Tổ chức
Điện thoại:0989503212
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/