image banner
   
Xã Krông Pa
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpă Thinh
Chức danh:Bí thư Đảng ủy xã kiêm CT. HĐND xã
Điện thoại:0332055639
Email:kpathinh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nay Hiếp
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:0869468090
Email:nayhiep@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Văn Diễu
Chức danh:PBT. Đảng ủy xã, CT. UBND xã
Điện thoại:0962331337
Email:levandieu@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Hữu Nhiệm
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0919333861
Email:nguyenhuunhiem@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Nguyễn Ngọc Thanh
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0987645982
Email:Nguyenngocthanh83@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/