image banner
   
Thư viện videos
  • Chương trình truyền thanh huyện Sơn Hòa
  • Video hoạt động
  • Văn hóa - Du lịch
  • Video ca nhạc
  • Chương trình phát thanh huyện Sơn Hòa ngày 24/3/2022
  • Chương trình phát thanh huyện Sơn Hòa ngày 23/3/2022
  • Chương trình phát thanh huyện Sơn Hòa ngày 22/3/2022
1 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/