image banner
Phòng Tư pháp
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Nguyễn Ngọc Nam
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0988957066
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/