image banner
   
Hội Nông dân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Chăm Thư
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch hội Nông dân
Điện thoại:
Email:
2
Phạm Văn Quảng
Chức danh:Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/