image banner
 
Hội Nông dân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Minh Nghĩa
Chức danh:Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Kim Luyến
Chức danh:Phó Chủ tịch hội
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/