image banner
   
Ban Dân vận
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Văn Phin
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Điện thoại:02573506240
Email:nguyenvanphin1963@gmail.com
2anh dai dien
Hồ Thị Hồng Chung
Chức danh:Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Điện thoại:0914682528
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/