image banner
   
Xã Sơn Phước
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Minh Tiên
Chức danh:Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0989867346
Email:tranminhtien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Sô Văn Ví
Chức danh:Phó Bí Thư Đảng ủy
Điện thoại:0376353055
Email:sovanvi@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
La Thanh Phục
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:0886425977
Email:0886425977
4anh dai dien
Lục Thị Hồng Nụ
Chức danh:PCT HĐND
Điện thoại:02576556555
Email:lucthihongnu@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/