image banner
 
Xã Suối Bạc
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Võ Hoàng Phương
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:0964089199
Email:0964089199
2anh dai dien
Sô Thị Lý
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573606448
Email:sothily@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/