image banner
   
Hội phụ nữ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Thị Bích Hậu
Chức danh:Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại:0918.948504
Email:hoiphunusonhoa@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Trần Lê Uyên
Chức danh:Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
Điện thoại:0857.477545
Email:hoiphunusonhoa@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/