image banner
 
Huyện đoàn
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Minh Sang
Chức danh:Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn
Điện thoại:0918160207
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/