image banner
   
Xã Sơn Nguyên
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Văn Thanh
Chức danh:Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Nguyên
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Đặng Văn Thiên
Chức danh:CT. UBND xã
Điện thoại:0985802788
Email:dangvanthien@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Minh Vương
Chức danh:PCT. UBND xã
Điện thoại:0914005914
Email:nguyenminhvuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/