image banner
 
Xã Sơn Nguyên
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Văn Thiên
Chức danh:CT. UBND xã
Điện thoại:0985802788
Email:dangvanthien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Minh Vương
Chức danh:PCT. UBND xã
Điện thoại:0914005914
Email:nguyenminhvuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/