image banner
   
Xã Sơn Hà
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Xuân Khoa
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0987145720
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Duy Tình
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Nguyễn Thanh Vịnh
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0964985252
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/