image banner
 
Thường trực HĐND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nay Y Blung
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.699
Email:nayyblung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Thanh Lai
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.226
Email:lethanhlai@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:nguyenngocanh@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:phamanhtan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/