image banner
   
Thường trực HĐND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí thư Thường trực Huyện uy, Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Lê Thanh Lai
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.226
Email:lethanhlai@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/