image banner
   
Xã Suối Trai
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Đa
Chức danh:HUV - Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Kpă Y Hôn
Chức danh:CT UBND xã Suối Trai
Điện thoại:0257360655
Email:kpayhon@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Thị Nhật Tảo
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/