image banner
 
Phòng Nội vụ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Minh Thân
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng
Điện thoại:0915.403.499
Email:tranminhthan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trần Văn Thì
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:091.842.5834
Email:tranvanthi@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/