image banner
   
Trung tâm Chính trị
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:phamanhtan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Kpắ Y Hoàng
Chức danh:Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị
Điện thoại:02573506939 - 0397781628
Email:hoangttctshoa@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/