image banner
   
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Hoàng Vũ Anh
Chức danh:Huyện ủy viên - Trưởng phòng
Điện thoại:0914221565
Email:hvanh.pgdsonhoa@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Bá Nguyễn Viết Thư
Chức danh:Phó phòng
Điện thoại:0839252776
Email:bnvthu.pgdsonhoa@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Tính
Chức danh:Phó phòng
Điện thoại:0913331143
Email:ltinh.pgdsonhoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/