image banner
   
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thiện Tình
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0888.944.496
Email:nguyenthientinh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Ngọc An
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:0949.905.347
Email:Nguyenngocan65@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Kpă Hờ Den
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:0983.088.042
Email:kpahoden@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/