image banner
 
Thị trấn Củng Sơn
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Duy Chương
Chức danh:Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại:0914210550
Email:phanduychuong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Bùi Văn Thương
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn
Điện thoại:0846601246
Email:buivanthuong@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức danh:Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0914855278
Email:nguyentthanhhuong@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Lê Kim Luyện
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại:0972050200
Email:lekimluyen@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Lê Văn Hóa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0984758128
Email:levanhoa70@phuyen.gov.vn
6anh dai dien
Trần Lê Đức Hòa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0948026060
Email:tranleduchoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/