image banner
Lãnh đạo UBND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Đình An
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.606.999
Email:nguyendinhan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Phạm Đình Phụng
Chức danh:Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.506.089
Email:phamdinhphung@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/