image banner
 
Ban Pháp chế HĐND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:phamanhtan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Kpá Y Quyên
Chức danh:Phó Ban Pháp chế
Điện thoại:091.467.7416
Email:kpayquyen@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/