image banner
   
TB THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ NỘP PHÍ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHÚ YÊN NĂM 2023
Số ký hiệu văn bản 16
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung TB THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ NỘP PHÍ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHÚ YÊN NĂM 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb-so-16-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-va-nop-phi.pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/