image banner
  

Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm Văn bản
Tháng 02
10-02-2023 Chủ tịch UBND huyện Trụ sở Tiếp công dân huyện Sơn Hòa (Số 20A – đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)
27-02-2023 Chủ tịch UBND huyện Trụ sở Tiếp công dân huyện Sơn Hòa (Số 20A – đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/