image banner
   
TẬP HUẤN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ YÊN PHIÊN BẢN 2.0

Sáng ngày 20/6, UBND huyện Sơn Hòa phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Viettel Phú Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên phiên bản 2.0.

Trong thời gian 01 buổi, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh phiên bản 2.0; kỹ năng khai thác, sử dụng và hướng dẫn phương thức thanh toán trực tuyến trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác, sử dụng các nền tảng số và các dịch vụ trực tuyến được cung cấp; đồng thời, trao đổi, giải đáp các thắc mắc.

anh tin bai
anh tin bai

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu tham dự nắm vững kiến thức, quy trình và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên phiên bản 2.0; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trên cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/