image banner
   
Thông báo - Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND huyện ngày 12/6/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sơn Hòa năm 2023

Tin liên quan
1 2 3 4 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/