image banner
   
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 9

    Chiều ngày 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Văn Quy-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Đình An-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng Chủ trì hội nghị. 

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

    Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, toàn huyện đã gieo trồng trên 27.901ha cây trồng các loại; giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 5.353 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 54 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; công tác tiếp công dân được quan tâm và duy trì thường xuyên; bộ máy chính quyền từ huyện đến cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tuyển quân đạt 100%.

    Trong những tháng còn lại của năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…   

    Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện còn đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện tháng 10 năm 2023. Cho ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 ngày 10/07/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 163 ngày 24/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50 ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/