image banner
   
HỘI NGHỊ UBND HUYỆN SƠN HÒA THƯỜNG KỲ THÁNG 4

    Chiều 10/5, UBND huyện Sơn Hòa  tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4 để cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, chương trình công tác tháng 5 và một số nội dung khác theo quy chế làm việc của UBND huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Quy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

    Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, có  nhiều khởi sắc; Tiến độ thu hoạch các loại cây trồng chủ lực của huyện được kịp thời, sản lượng giá trị đảm bảo có lãi cho người nông dân; các chương trình, dự án tiếp tục được nhà nước quan tâm đầu tư; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất CN – TTCN ước thực hiện 2.143.796 triệu đồng, tăng 4,22% so với cùng kỳ. Toàn huyện thu hoạch dứt điểm 1.140ha lúa nước vụ Đông Xuân, NSBQ hơn 70 tạ/ha; tổng sản lượng mía bán cho các nhà máy đường là 614.366 tấn. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 25.958 triệu đồng, đạt 33,49% dự toán tỉnh giao và 29,5% so với Nghị quyết HĐND huyện, tăng 0,39% so với cùng kỳ; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo...

anh tin bai

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến phân bổ và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công; các vấn đề về vệ sinh môi trường của một số doanh nghiệp tại địa phương; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt...

    Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt giải pháp trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024; đặc biệt là việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng lồng ghép các nguồn vốn, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả. Các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mặt bằng để triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; chú trọng công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, TNMT; công tác phòng, chống hạn và phòng cháy, chữa cháy, QLBVR; thực hiện tốt nhiệm vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Cùng đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/