image banner
 
TRÊN 120 ĐẠI BIỂU THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

    Sáng 11/10, tại cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

    Các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh tham dự.

    Tại điểm cầu huyện Sơn Hòa, tham gia lớp bồi dưỡng có trên 120 cán bộ, lãnh đạo quản lý trong toàn huyện. Các đồng chí: Tô Phương Bắc -  Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Lê Văn Quy - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Huyện ủy viên cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn huyện tham dự.

anh tin bai

    Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các quy định của trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình hành động 07-CTr/TU, ngày 2/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với hình thức tổ chức linh hoạt, các học viên tham dự lớp học sẽ được nghe các báo cáo viên của trung ương, của tỉnh giới thiệu 13 chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

    Đây là những chuyên đề quan trọng, vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ; từ đó vận dụng và tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

    Sau khai giảng, các học viên đã nghe đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng; định hướng, quán triệt nội dung “Phú Yên - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại và những nhiệm vụ chủ yếu đến cuối nhiệm kỳ”./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/