image banner
   
Hướng dẫn - Đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia bằng Sim ký số (Dành cho công dân, doanh nghiệp)

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/