image banner
   
BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2024

    Sáng ngày 06/05, LĐLĐ huyện Sơn Hòa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2024.

    Trong 5 ngày ( 06 – 10/5/2024), hơn 120 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở của 65 công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động huyện tham gia học tập được quán triệt, nghiên cứu 05 chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của công đoàn và 02 chuyên đề về chính trị, bao gồm: Những vấn đề cơ bản về công đoàn Việt Nam; Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; Công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn; Công tác tổ chức và nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hệ thống chính trị ở nước ta. Qua đó giúp các đồng chí nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Công đoàn; có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn hoạt động của các địa phương để từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của bản thân mỗi đồng chí cũng như hoạt động chung của Công đoàn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

    Để lớp học thành công, đạt được các mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Phăng – HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Sơn Hòa đề nghị các đồng chí tham dự lớp học nghiêm túc, tập trung theo dõi, nghe giảng, ghi chép đầy đủ nội dung trình bày của báo cáo viên để làm bài kiểm tra cuối khóa đạt kết quả. Đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thực sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ, để sau khi kết thúc lớp học, mỗi đồng chí chúng ta có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được học vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn các cấp nói chung và hoạt động của công đoàn huyện nói riêng ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/