image banner
   
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ PHƯỚC TÂN

        Chiều ngày 12/6, tổ đại biểu số 14 Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đồng chí: Phan Thị Hà Phước, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Đỗ Thị Như Tình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri xã Phước Tân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Đồng chí Phạm Đình Phụng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện về tham dự. 

      Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII và Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc trước. Theo đó, Kỳ họp HĐND tỉnh được diễn ra từ ngày 09 - 11/7/2024, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 23 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các vấn đề quan trọng khác; Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện Sơn Hòa sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (18 – 20/7/2024), kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua 15 nghị quyết.

anh tin bai
anh tin bai

     Cử tri xã Phước Tân đã có 03 lượt ý kiến với 09 nội dung về việc sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên thôn; tiến độ bàn giao mặt bằng thuộc dự án giãn dân còn chậm; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thiếu sân chơi cho trẻ em thôn Gia Trụ; công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo hằng năm;... Lãnh đạo địa phương đã trả lời, giải thích làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp thu và phản ánh đến kỳ họp sắp tới. 

   Phước Tân là địa phương cuối trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm của Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 trên địa bàn huyện Sơn Hoà./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/