image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN HÒA LẦN THỨ IV - NĂM 2024

    Sáng ngày 15/6, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

    Sơn Hòa là huyện miền núi của tỉnh với 22.235 là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 37,1% dân số toàn huyện. Những năm qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi được huyện triển khai kịp thời, kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân có bước tăng trưởng khá, tỷ lệ giảm hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số hàng năm là 3,16%, đạt 90.3% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện. 100% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phủ kín điện lưới quốc gia, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thắp sáng; giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã được nhựa hóa, bê tông hóa và thông suốt; cơ sở trường lớp học đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập; hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu được quan tâm đầu tư, nâng cấp; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 808 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa; mở 22 lớp dạy nghề trong đó có 627 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia; đầu tư 71 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc và miền núi với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng; những lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện được kế thừa và duy trì ở các thôn, buôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống;…

anh tin bai

     Giai đoạn 2024 – 2029, Huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đưa vùng dân tộc thiểu số thoát nghèo và phát triển bền vững. Mục tiêu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trên 3%; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc;…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

     Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV. Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 -2024./.

LÝ Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/