image banner
   
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

    Chiều ngày 7/9, UBND huyện Sơn Hoà tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện, giải ngân vốn các chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Quy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

    Theo đánh giá tại cuộc họp, tiến độ thực hiện giải ngân vốn các nội dung chương trình MTQG của huyện còn chậm. Lãnh đạo UBND các xã, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: thiếu văn bản hướng về thực hiện một số dự án, tiểu dự án thành phần; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; việc liên kết chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn; một số dự án đang trong quá trình triển khai nên chưa giải ngân thanh toán; …

anh tin bai

    Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Quy đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các xã phấn đấu đến cuối năm 2023 thực hiện giải ngân các dự án đạt từ 95% trở lên và đảm bảo thực hiện nghiêm theo văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay các dự án khi có văn bản hướng dẫn; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển các dự án không thể thực hiện; tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/