image banner
  
HĐND TỈNH GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI XÃ SUỐI TRAI

    Chiều ngày 17/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa về tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2023. Đồng chí Lê Xuân Hà, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

    Theo báo cáo, hiện nay xã Suối Trai mới đạt 11/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt thêm 4 tiêu chí; khối lượng các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng NTM ước đạt 70% so với kế hoạch; công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã triển khai các dự án: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hệ thống cấp điện - nước sinh hoạt, kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng bằng bê tông…

anh tin bai
anh tin bai

    Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như tâm lý ỷ lại của một bộ phận người dân; chưa phát huy hết các lợi thế về giá trị văn hóa, cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch;...

    Dịp này, Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế một số công trình: đường giao thông nông thôn, trường mầm non Suối Trai, khu dân cư từ đầu kênh dẫn đến nhà máy thủy điện.

anh tin bai
anh tin bai

    Kết luận buổi làm việc, Chủ trì buổi làm việc đề nghị UBND xã dựa trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, huyện bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 30/5/2023; Đối với các Ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần quan tâm, giám sát, đôn đốc địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án; Đồng thời, Đoàn giám sát tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/