image banner
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 126/KH-UBND NGÀY 22/7/2022

    Chiều ngày 10/11, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 22/7/2022 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 24/11/2020 của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện”. Về dự có đồng chí Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh; đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ. Đồng chí Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

    Qua hơn 01 năm thực hiện, UBND huyện đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng; giúp người dân chuyển đổi nghề, đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp bằng cách hỗ trợ: 35 máy thái cỏ, thâm canh tưới nhỏ giọt 10 ha mía, trồng cây ăn quả 153,89 ha, trồng rừng cây gỗ lớn 55 ha…; tổ chức 03 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp 179 vụ (trong đó: xử lý hành chính 156 vụ; chuyển xử lý hình sự 23 vụ), tịch thu 75,948 m3 gỗ các loại, trên 23 tấn thực vật rừng, 21 loại phương tiện và dụng cụ, phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng;… Tuy nhiên, tình trạng phá rừng trái pháp luật, lấn, chiếm rừng, đất rừng trái phép vẫn còn diễn ra; một số địa phương, đơn vị liên quan chưa thường xuyên triển khai nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng, thiếu biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

    Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến, UBND huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn rừng; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp để răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh cho người khác, làm giảm tội phạm hủy hoại rừng; tổ chức lập hồ sơ giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt;.../.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/