image banner
   
HUYỆN ỦY SƠN HÒA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

    Sáng ngày 5/7, Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 nhằm sơ kết tình  hình hoạt động 6 tháng đầu năm và  triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Về dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên BTV, Huyện ủy viên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; cùng Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

    Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, cơ bản bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết, thực hiện đạt 3/14 chỉ tiêu đề ra; triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung đối với nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” và tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết nạp mới được 43 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chính thức cho 45 đảng viên; công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở, địa bàn dân cư kịp thời nắm tình hình đời sống của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và kịp thời giải quyết đúng quy định những vấn đề phát sinh; …Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dự án Trang trại chăn nuôi chưa có giải pháp khắc phục triệt để; tiến độ thực hiện một số nội dung và giải ngân vốn sự nghiệp chương trình MTQG còn chậm.

anh tin bai

    Một số nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2024: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3%/năm; thực hiện tốt các biện pháp để bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập phòng thủ dân sự 1 bên – 2 cấp huyện Sơn Hòa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ;…/.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/