image banner
   
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN SƠN HÒA TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO BAN QUẢN LÝ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN NĂM 2024

Căn cứ Thông báo số 03/TB-NHCSXHPY ngày 03/01/2024 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên V/v Thông báo kế hoạch tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-NHCS ngày 03/05/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sơn Hòa V/v Tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2024.

Theo đó, NHCSXH huyện Sơn Hòa tổ chức tập huấn cho Ban quản lý Tổ TK&VV gồm 246 Tổ trưởng và 246 Tổ phó của các xã, thị trấn tại Hội trường UBND cấp xã; các đối tượng kiêm nhiệm khác được tổ chức tập huấn tại huyện. Sáng ngày 15/05/2024, tại Hội trường UBND xã Phước Tân, NHCSXH huyện các tổ chức tập huấn cho 22 thành viên Ban quản lý tổ TK&VV của xã Phước Tân. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên giới thiệu một số nội dung cơ bản về hoạt động của NHCSXH; chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến thiết lập hồ sơ vay vốn; cách ghi Biên lai thu lãi, thu tiền gửi; Bảng kê mẫu số 13/TD…Công tác sắp xếp, lưu giữ hồ sơ chứng từ, hướng dẫn về việc điều chỉnh hoạt động tiền gửi thông qua tổ TK&VV, xử lý nợ bị rủi ro… Đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, tồn tại.

Trong quá trình tập huấn, các Tổ đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm hay trong hoạt động ủy nhiệm với NHCSXH tại địa bàn cơ sở.

Vơi phương châm “Cầm tay chỉ việc”, thông qua lớp tập huấn đã giúp các Tổ hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình. Đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bích Tình
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/